Osnovni podaci

Naziv: VARKOM dioničko društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda
OIB: 39048902955
Matični broj: 03036014
MBS: 70054597
Adresa: 42000 VARAŽDIN, TRG BANA JELAČIĆA 15
Županija: VARAŽDINSKA
Šifra djelatnosti: 3600 - Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.