Subjekt više ne postoji – brisan je iz Registra dana 04.06.2018.

Osnovni podaci

Naziv: ROMANI d. o. o. u likvidaciji
OIB: 39595559847
Matični broj: 02214172
MBS: 40229751
Adresa: 52440 POREČ, VUKOVARSKA 19
Županija: PRIMORSKO-GORANSKA
Šifra djelatnosti: 7022 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.