Osnovni podaci

Naziv: KARAMAN VEDRAN
OIB: 90435874934
Matični broj: 97123846
MBS: 0
Adresa: 22222 SKRADIN, OBALA PAVLA ŠUBIĆA 1
Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA
Šifra djelatnosti: 5010 - Pomorski i obalni prijevoz putnika
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.