Osnovni podaci

Naziv: TRANSPORT ŠKRABL VL. DARIO ŠKRABL
OIB: 62779301581
Matični broj: 90041968
MBS: 0
Adresa: 49231 HUM NA SUTLI, BREZNO GORNJE 40
Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA
Šifra djelatnosti: 4941 - Cestovni prijevoz robe
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.