Osnovni podaci

Naziv: KOSTEL PROMET, društvo s ograničenom odgovornošću
OIB: 81619090993
Matični broj: 01394606
MBS: 80246638
Adresa: 49218 Pregrada, Janka Leskovara 36/3
Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA
Šifra djelatnosti: 2932 - Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.