Osnovni podaci

Naziv: HOTELI KOLOČEP dioničko društvo
OIB: 30328587951
Matični broj: 03706290
MBS: 60014950
Adresa: 20221 KOLOČEP, DONJE ČELO 45
Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA
Šifra djelatnosti: 5510 - Hoteli i sličan smještaj
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.