Osnovni podaci

Naziv: BABIĆ TRANSPORT
OIB: 86272152670
Matični broj: 91591490
MBS: 0
Adresa: 44400 GLINA, JUKINAČKA 120
Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA
Šifra djelatnosti: 4941 - Cestovni prijevoz robe
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2019 PRAXIS INFO d.o.o.