Osnovni podaci

Naziv: HOTELI ŽIVOGOŠĆE, dioničko društvo
OIB: 88429213928
Matični broj: 03324869
MBS: 60008601
Adresa: 21327 Živogošće, Porat 136
Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA
Šifra djelatnosti: 5510 - Hoteli i sličan smještaj
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.