Osnovni podaci

Naziv: GRADSKA PLINARA ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću
OIB: 20985255037
Matični broj: 03276066
MBS: 80083993
Adresa: 10000 Zagreb, Radnička Cesta 1
Županija: GRAD ZAGREB
Šifra djelatnosti: 3522 - Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
Datum osnivanja: 14.06.1974.
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.