Subjekt više ne postoji – brisan je iz Registra dana 17.02.2020.

Osnovni podaci

Naziv: HOTELI BRELA dioničko društvo
OIB: 78097341068
Matični broj: 03324826
MBS: 60013762
Adresa: 21320 Brela, Trg Gospe Od Karmela 1
Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA
Šifra djelatnosti: 5510 - Hoteli i sličan smještaj
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.