Osnovni podaci

Naziv: Hrvatski Telekom d.d.
Dodatni naziv: Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560
Matični broj: 01414887
MBS: 80266256
Adresa: 10000 Zagreb, Radnička cesta 21
Županija: GRAD ZAGREB
Šifra djelatnosti: 6110 - Djelatnosti žičane telekomunikacije
Datum osnivanja: 27.01.1999.
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.