Subjekt više ne postoji – brisan je iz Registra dana 01.02.2020.

Osnovni podaci

Naziv: SB ZGRADA d.o.o. za poslovanje nekretninama
OIB: 23776536319
Matični broj: 04625161
MBS: 60353944
Adresa: 10000 Zagreb, Divka Budaka 1 D
Županija: GRAD ZAGREB
Šifra djelatnosti: 6820 - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
Datum osnivanja: 08.11.2016.
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.