Osnovni podaci

Naziv: KAMENOLOM MEĐURAČE
OIB: 47530649364
Matični broj: 91768497
MBS: 0
Adresa: 44250 PETRINJA, VJEKOSLAVA KLAIĆA 20
Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA
Šifra djelatnosti: 0811 - Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.