Subjekt više ne postoji – brisan je iz Registra dana 14.08.2018.

Osnovni podaci

Naziv: TLM D.D. U STEČAJU
OIB: 71112635487
Matični broj: 03464415
MBS: 60006431
Adresa: 22000 ŠIBENIK, NARODNOG PREPORODA 12.
Županija: ŠIBENSKO-KNINSKA
Šifra djelatnosti: 2442 - Proizvodnja aluminija
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.