Osnovni podaci

Naziv: Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bistričak
OIB: 44373552179
Matični broj: 01441159
MBS: 0
Adresa: 42202 Jalžabet, Varaždinska 84
Županija: VARAŽDINSKA
Šifra djelatnosti: 8720 - Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
Datum osnivanja: 12.04.1999.
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.