Subjekt više ne postoji – brisan je iz Registra dana 20.12.2018.

Osnovni podaci

Naziv: TONDACH HRVATSKA dioničko društvo
OIB: 12790040933
Matični broj: 03039498
MBS: 80024928
Adresa: 49221 BEDEKOVČINA, MATIJE GUPCA 2
Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA
Šifra djelatnosti: 2332 - Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2019 PRAXIS INFO d.o.o.