Subjekt više ne postoji – brisan je iz Registra dana 12.06.2018.

Osnovni podaci

Naziv: DI. GI. d. o. o. u likvidaciji
OIB: 61816306343
Matični broj: 02292980
MBS: 40242319
Adresa: 51000 RIJEKA, STROSSMAYEROVA 16
Županija: PRIMORSKO-GORANSKA
Šifra djelatnosti: 6820 - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.