Subjekt više ne postoji – brisan je iz Registra dana 05.03.2020.

Osnovni podaci

Naziv: HOTELI TUČEPI, dioničko društvo
OIB: 25592312404
Matični broj: 03324834
MBS: 60011576
Adresa: 21300 Tučepi, Dračevice 35
Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA
Šifra djelatnosti: 5510 - Hoteli i sličan smještaj
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.