Osnovni podaci

Naziv: VOCALIS d. o. o. za telekomunikacijske usluge
OIB: 21233616010
Matični broj: 03738809
MBS: 40126840
Adresa: 51410 OPATIJA, ANTONA MIHIĆA 12
Županija: PRIMORSKO-GORANSKA
Šifra djelatnosti: 7220 - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.