Osnovni podaci

Naziv: ZVONKO BIŠKUP INFLUENDO
OIB: 09277853979
Matični broj: 97388726
MBS: 0
Adresa: 42000 VARAŽDIN, ZAGREBAČKA 89
Županija: VARAŽDINSKA
Šifra djelatnosti: 6201 - Računalno programiranje
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.