Osnovni podaci

Naziv: KAMING industrija građevnog materijala i mineralnih gnojiva, d.d.
OIB: 15834377307
Matični broj: 03330737
MBS: 70011003
Adresa: 42220 Ljubešćica, Zagorska 1
Županija: VARAŽDINSKA
Šifra djelatnosti: 0812 - Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
Datum osnivanja: 20.11.1992.
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.