Osnovni podaci

Naziv: METALGRAFIČKI OBRT VLASNIK BRAJKOVIĆ SANJA
OIB: 01695361720
Matični broj: 90217292
MBS: 0
Adresa: 43280 GAREŠNICA, KRALJA TOMISLAVA 3
Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Šifra djelatnosti: 2222 - Proizvodnja ambalaže od plastike
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2019 PRAXIS INFO d.o.o.