Osnovni podaci

Naziv: Termoplin dioničko društvo
OIB: 70140364776
Matični broj: 03026485
MBS: 70000094
Adresa: 42000 VARAŽDIN, VJEKOSLAVA ŠPINČIĆA 78
Županija: VARAŽDINSKA
Šifra djelatnosti: 3522 - Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.