Osnovni podaci

Naziv: FOTOKLUB ZAGREB
OIB: 26028100809
RNO Broj: 27065
Matični broj: 03242552
Adresa: 10000 ZAGREB, ILICA 29 III
Županija: GRAD ZAGREB
Šifra djelatnosti: 9412 - Djelatnosti strukovnih članskih organizacija
Izvor podataka: Ministarstvo financija

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.