Osnovni podaci

Naziv: AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB, društvo za građenje i gospodaranje autocestom, d.d.
OIB: 96330310281
Matični broj: 01350374
MBS: 80211313
Adresa: 10000 Zagreb, Širolina 4
Županija: GRAD ZAGREB
Šifra djelatnosti: 4211 - Gradnja cesta i autocesta
Datum osnivanja: 26.02.1998.
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.