Osnovni podaci

Naziv: LJEKARNA POSARIĆ BISERKA
OIB: 58069344941
Matični broj: 80049923
MBS: 0
Adresa: 49282 KONJŠČINA, IVICE GLUHAKA 12
Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA
Šifra djelatnosti: 4773 - Ljekarne
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2019 PRAXIS INFO d.o.o.