Osnovni podaci

Naziv: GREDIČAK ZVONKO I MARKO
OIB: 64444992166
Matični broj: 91118697
MBS: 0
Adresa: 49243 OROSLAVJE, MOKRICE 249
Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA
Šifra djelatnosti: 2562 - Strojna obrada metala
Izvor podataka: FINA

Kupi prikaz financijskih podataka za godine: 2018, 2017, 2016, 2015!
Isprobajte najpopularniji paket (Paket 5 po cijeni od 25,00 kn!)

Kupi prikaz
Višekratni prikaz

Lokacija prema adresi

Firmoteka © 2017 - 2020 PRAXIS INFO d.o.o.