Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja

 • 1. Predmet
  Ovim općim uvjetima korištenja uređuju se uvjeti korištenja internetske stranice na domeni firmoteka.hr između Vas, fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: KORISNIK) i tvrtke PRAXIS INFO d.o.o., Save Jugo Bujkove 22, 51000 Rijeka, Hrvatska, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040299281, osobni identifikacijski broj (OIB): 99908447628, IBAN: HR HR8124020061100839445, otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska, temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, direktorica: Milka Pašić (u daljnjem tekstu: FIRMOTEKA).
 • 2. Uvjeti korištenja usluga internetske stranice Firmoteka.hr, prikaz i uvid u podatke
  FIRMOTEKA pruža prikaz osnovnih i financijskih podataka o pravnim subjektima koji su javno dostupni sukladno važećim Zakonima u Republici Hrvatskoj, a to su navodimo:

  Osnovni podaci o svim subjektima: Naziv, OIB; Matični broj, MBS; Adresa; Županija; Šifra djelatnosti; 
  Financijski podaci za 2018., 2017. godinu za tvrtke i subjekte koji su obveznici javne objave financijskih izvještaja: Prihodi; Rashodi; Dobit; Gotovina; Broj Zaposlenih (prosječan broj prema satima rada); Neto plaće; Prosječna neto plaća (mj).; Dugotrajna materijalna imovina; Dugotrajna Potraživanja; Zalihe; Kratkotrajna Potraživanja; Temeljni upisani kapital; Dugoročne obveze; Kratkoročne obveze; Troškovi osoblja; Amortizacija; Rashodi s osnove kamata i slični rashodi; podaci o blokadi računa u posljednjih godinu dana
  Financijski podaci za prethodne godine prikazuju se u skraćenom obliku.
  Financijski podaci za udruge (neprofitne organizacije): Prihodi; Rashodi; Višak raspoloživih sredstava na kraju razdoblja; Gotovina; Broj Zaposlenih (na osnovu sati rada); Bruto plaće; Prosječna bruto plaća (mj).
  Za gradove, općine i županije prikazujemo sve proračunske stavke financijskih izvještaja.
  Moguće je preuzimanje podataka putem API-a (WEB Servisa) odnosno omogućeno je preuzimanje podataka u strojno čitljivom obliku, o svemu više kontaktirajte nas na kontakt@firmoteka.hr.
  FIRMOTEKA ne odgovara za točnost, potpunost i istinitost sadržaja, kao ni za ažurnost postavljanja novih podataka na portal. Ne odgovara za bilo koju eventualnu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja na www.firmoteka.hr. Podaci su prikupljeni i filtrirani iz javno dostupnih izvora: FINA, Ministarstvo financija, Sudski registar.
  FIRMOTEKA zadržava pravo ukinuti uvid u podatke u slučaju da dođe do izmjene Zakonskih propisa i/ili nedostupnosti izvora podataka. Naknada ostaje nepromjenjena.
  Prikaz se može ostvariti registracijom KORISNIKA.
  U okviru registracije KORISNIKU će biti ponuđen prihvat Općih uvjeta korištenja, preduvjet za uspješnu registraciju. Registrirat ćete se tako da upišete e-mail adresu i šifru ili putem vaših već postojećih Google ili Facebook računa. Nakon uspješne i potvrđene registracije, omogućena vam je kupovina paketa. Naziv paketa označava količinu prikaza. Na primjer „Paket 1“ znači da kupujete prikaz za jedan pravni subjekt. Cijena paketa obračunava se prema važećem cjeniku. Kupljeni prikaz je višekratan i traje 2 godine od trenutka kupnje za registrirane korisnike. Svaka nova godina objavljena nakon kupljena prikaza za određeni poslovni subjekt obračunava tj. "otključava" se zasebno, ali samo na zahtjev KORISNIKA. FIRMOTEKA zadržava pravo, bez potrebe objašnjavanja svoje odluke, odbiti zahtjev za registraciju KORISNIKA. Kompletan cjenik je dostupan ovdje.
 • 3. Kupnja prikaza/načini plaćanja
  Kupnja prikaza/načini plaćanja:
  • Plaćanje m-bankingom. Ponuda sadrži 2D barkod za lakše plaćanje računa aplikacijom za m-banking. Maksimalan broj prikaza koji možete kupiti odjednom: 500
  • Plaćanje kreditnim ili debitnim karticama Moguće je platiti American Express, Mastercard®, Maestro®, VISA i Diners kreditnim i debitnim karticama. Maksimalan broj prikaza koji možete odjednom kupiti: 500 Usluge kartičnog plaćanja za FIRMOTEKU provodi WSPay™. Usluga poduzeća Webstudio d.o.o. WSPay™ je sustav koji višestrukim šifriranjem i posebnim kanalima upravlja podacima. WSPay™ primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između Webstudio sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla). WSPay™ sustav instaliran je na poslužiteljima pod kontrolom poduzeća Webstudio d.o.o. FIRMOTEKA ne preuzima odgovornost za eventualne izravne ili neizravne štete koje KORISNIK može pretrpjeti zbog privremene, djelomične ili potpune nedostupnosti WSPay™ usluge.
  • Plaćanje općom uplatnicom - plaćanje po izdanoj ponudi. Moguće je za fizičke i pravne osobe. Ukoliko KORISNIK želi R1 račun, treba upisati podatke o nazivu, OIB-u i adresi tvrtke i na e-mail će primiti ponudu po kojoj može izvršiti uplatu. Podaci će Vam biti dostupni po provedenoj uplati. Maksimalan broj prikaza koji možete odjednom kupiti: 500
  • Plaćanje SMS porukom Naplata se vrši preko IPT d.o.o. sustava za naplatu. Podržani su svi Hrvatski mobilni operateri. Maksimalan broj prikaza koji možete odjednom kupiti: 3. Pošaljite kod narudžbe na SMS broj 814729. Primiti ćete SMS poruku s potvrdom o plaćanju i upute kako pristupiti sadržaju. U slučaju da naplata nije uspjela ili iz bilo kojeg drugog razloga , primiti ćete SMS poruku s objašnjenjem. Cijena usluge navedena je u gornjem cjeniku. Vaša odlazna SMS poruka se plaća po cijeni koju ste ugovorili kod svog mobilnog operatera. Dolazna poruka za kupca je besplatna, plaća je Firmoteka.

  Općenito o plaćanju prikaza:
  - Ako kupujete više od jednog pregleda naknadno možete izabrati subjekte za koje želite vidjeti podatke. .
  - Prilikom plaćanja možete zatražiti R1 račun. 
  U slučaju da KORISNIK iz bilo kojeg razloga ne iskoristi otključavanje svih kupljenih pregleda, KORISNIKU se ne vraćaju uplaćena sredstva.
  Za bilo kakva dodatna pitanja obratite nam se na kontakt@firmoteka.hr
 • 4. Zaštita osobnih podataka i podataka o karticama 
  FIRMOTEKA se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih KORISNIKA, te će s istima postupati u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Korisnicima je omogućena dobrovoljna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka. Pristankom na davanje osobnih podataka, smatra se da je korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđenim ovim Općim uvjetima. Korisnik prilikom registracije daje suglasnost za prikupljanje, korištenje i obradu osobnih podataka za potrebe evidencija i statistike FIRMOTEKE, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanje o uslugama, za unapređenje odnosa sa Kupcima te unapređenje usluga.Svi podaci o korisnicima strogo su čuvani, onemogućeno je neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Registrirani korisnici mogu u svakom trenutku sami obrisati osobne podatke koje su unjeli brisanjem MOJ PROFIL sučelja. Odabirom brisanja korisnik pristaje na to da će mu biti onemogućen pristup ranije kupljenim sadržajima na www.firmoteka.hr Svi djelatnici FIRMOTEKE i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Firmoteka neće razotkriti osobne podatke registriranih korisnika trećim osobama, osim u svrhu zaštite interesa korisnika te sprečanju eventualnih zlouporaba.

  Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu. FIRMOTEKA ne raspolaže podacima unesenim u WSPay sustav. Usprkos mjerama zaštite, FIRMOTEKA ne odgovara vlasniku kartice ni za kakvu štetu ili gubitak koji bi uslijedio neovlaštenim korištenjem kartice ili krađe podataka o kartici ili podataka o vlasniku kartice.
 • 5. Korištenje sadržaja
  Podatke dobivene sa portala firmoteka.hr KORISNIK može koristiti isključivo za vlastite potrebe i na vlastitu odgovornost. Sadržaj se ne smije umnožavati, objavljivati, ustupati dalje trećim osobama ili prodavati.
 • 6. Jamstvo i ograničenje odgovornosti
  Sav sadržaj objavljen je u dobroj vjeri sa ciljem pomoći razvoju transparentnosti poslovanja. Podaci su prikupljeni i filtrirani iz javno dostupnih izvora: FINA, Ministarstvo financija, Sudski registar. FIRMOTEKA ne odgovara za točnost, potpunost i istinitost sadržaja, kao ni za ažurnost postavljanja novih podataka na portal. Ne odgovara za bilo koju eventualnu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja na www.firmoteka.hr.
 • 7. Kolačić (Cookie)
  FIRMOTEKA koristi kolačiće (cookies) u kojima je pohranjena informacija o autoriziranom pravu pristupa, statistički softver za analizu posjećenosti s kolačićima, kojim mjeri koje su najčešće posjećene stranice i koliko se vremena provodi na pojedinim stranicama. Na temelju strukture prometa prilagođavamo se i pokušavamo biti što učinkovitiji za potrebe KORISNIKA.  Pregledavanjem i korištenjem FIRMOTEKE pristajete na uporabu kolačića. Saznajte više
 • 8. Upiti, komentari, reklamacije i podnošenje prigovora 
  Svi upiti, komentari, pohvale, reklamacije i podnošenje prigovora mogu se uputiti elektronskom poštom na adresu: kontakt@firmoteka.hr.
 • 9. Ostalo
  Mogući pravni sporovi u vezi korištenja FIRMOTEKE rješit će se mirnim putem, a ukoliko to neće biti moguće rješavat će se pred nadležnim sudom u Rijeci.
 • 10. Opći uvjeti korištenja objaviti će se na internetskoj stranici Firmoteka.hr
  Zadržavamo pravo izmjeniti Opće uvjete korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Ovi opći uvjeti primjenjuju se od 09.03.2020.


Izjava o privatnosti podataka

FIRMOTEKA čuva privatnost osobnih podataka te s istima postupa u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Svi podaci o korisnicima strogo su čuvani, onemogućeno je neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka. Firmoteka neće razotkriti osobne podatke registriranih korisnika trećim osobama, osim u svrhu zaštite interesa korisnika te sprečanju eventualnih zlouporaba. Registrirani korisnici mogu u svakom trenutku sami promijeniti ili obrisati osobne podatke koje su unjeli klikom na OBRIŠI MOJ PROFIL na stranici MOJ PROFIL.

Firmoteka © 2017 - 2024 PRAXIS INFO d.o.o.