O nama

O nama


Firmoteka.hr omogućuje najjednostavniji i najbrži uvid u javno dostupne podatke o pravnim i fizičkim osobama za koje postoji obveza javne objave.

Mi smo hrvatska internet stranica specijalizirana za pružanje javno dostupnih poslovnih informacija o poslovnim subjektima koji imaju obvezu javne objave financijskih podataka.

Tako pružamo brz i pregledan uvid u osnovne podatke o subjektu te godišnje financijske podatke o poslovnom subjektu.

Javnost podataka predstavlja opći interes i veže se uz dobro upravljanje i transparentnost. Naime, ukoliko želite znati određeni podatak o trgovačkom društvu, obrtu u sustavu poreza na dobit, neprofitnoj organizaciji, gradu, županiji, današnji zakoni vam to i omogućuju. Javno mora biti dostupan uvid u mnoge podatke o pravnim i fizičkim osobama, od trgovačkih društava, javnih tijela, neprofitnih organizacija do obrta u sustavu poreza na dobit tkz. dobitaši.

Najvažniji zakoni koji su omogućili javnost podataka su: Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o računovodstvu, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te Zakon o obrtu.

Zakonom o pravu na pristup informacijama omogućen je uvid u bilo koji segment poslovanja tijela javne vlasti. Svako tijelo javne vlasti sve podatke o poslovanju dužno je objavljivati na službenim web stranicama. Tijela javne vlasti su tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, pravne osobe, te druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo. Postoji javno dostupan popis tijela javnih vlasti. Trenutno je u popisu 5889 tijela javnih vlasti.

Za trgovačka društva javno moraju biti dostupni podaci o registraciji i financijski podaci. Zakonom je određena javna objava financijskih izvještaja. Uz navedeno, trgovačka društva obvezna su osnovne podatke imati na svim izlaznim dokumentima, uključujući i web stranicu društva. Ako posjetite web stranicu nekog društva uočiti ćete sljedeće podatke: tvrtku, sjedište, sud pri kojem je upisano u registar, broj tog registra (MBS), brojeve poslovnih računa i sjedišta banaka pri kojima su otvoreni, iznos temeljnog kapitala s naznakom je li uplaćen u cijelosti (ako nije, navesti koji dio nije uplaćen), prezimena i najmanje jedno ime članova uprave. Ti podaci su prema zakonu obvezni, svi ostali podaci su za marketing, prodaju ili druge potrebe.

Ukoliko želite saznati podatke o određenoj neprofitnoj organizaciji, i to mora biti javno dostupno. Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija javno se objavljuju sukladno Zakonu. Firmoteka.hr ima u bazi podatke za preko 30.000 neprofitnih organizacija.

Najmanje javno dostupnih podataka je za obrtnike. O obrtima možete saznati samo osnovne podatke o registraciji koji su javno dostupni u obrtnom registru. Financijski podaci o obrtnicima u sustavu poreza na dohodak trenutno nisu javno dostupni. Financijski podaci o obrtnicima u sustavu poreza na dobit jesu javno dostupni i Firmoteka ih objavljuje, naravno uz uvjet da su isti predali godišnji izvještaj financijskoj agenciji.

Uz javnost podataka postoji i tajnost podataka. Zakoni su zaštitili određene podatke koji nisu javno vidljivi. Tako za određene neprofitne organizacije kao što su sindikati i udruge poslodavaca ne postoji obveza javne objave godišnjih financijskih izvještaja. Za tijela javne vlasti postoji Zakon o tajnosti podataka koji određuje koji podaci ne smiju biti javno dostupni.

Da ponovimo; Firmoteka.hr omogućuje najjednostavniji i najbrži uvid u javno dostupne podatke o svim pravnim i fizičkim osobama za koje podaci postoje.

FIRMOTEKA, URED

Savska 41/X.
10000 Zagreb

Kontakt podaci:

E-Mail: info@firmoteka.hr

Sjedište tvrtke

Praxis Info d.o.o.

Save Jugo Bujkove 22
51000 Rijeka
Hrvatska
OIB: 99908447628
Žiro-račun: 250009-1101391543
IBAN: HR8124020061100839445
otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
MBS: 040299281
upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Direktorica: Milka Pašić

Firmoteka © 2017 - 2024 PRAXIS INFO d.o.o.