Cjenik

Cijena prikaza je 1,19 € (8,97 kn) po pravnom subjektu, s popustima na količinu. Jednom "otključani" podaci za trenutnu i prethodne godine su Vam trajno dostupni. Podatke za naredne godine, kada postanu dostupni, potrebno je ponovo kupiti. Moguće je plaćanje karticom, SMS-om, m bankingom i općom uplatnicom.
Napomena: Iskazane cijene ne vrijede za API (WEB Servis)
Za preuzimanje podataka putem API-a (WEB Servisa) kontaktirajte nas na kontakt@firmoteka.hr.

Cjenik za plaćanje karticom i općom uplatnicom

Količina Cijena Popust na količinu  
1 1,19 € (8,97 kn) 00,00 % Kupi
5 3,32 € (25,01 kn) 44,20 % Kupi
10 9,16 € (69,02 kn) 23,03 % Kupi
50 39,68 € (298,97 kn) 33,31 % Kupi
100 78,31 € (590,03 kn) 34,19 % Kupi
200 144,67 € (1090,02 kn) 39,21 % Kupi
500 217,67 € (1640,03 kn) 63,42 % Kupi

Cjenik za plaćanje SMS-om

Količina Cijena Popust na količinu  
1 1,99 € (14,99 kn) 00,00 % Kupi
2 3,58 € (26,97 kn) 10,05 % Kupi
3 5,31 € (40,01 kn) 11,06 % Kupi

Za količine iznad 200 upita molimo kontaktirajte nas na mail; kontakt@firmoteka.hr

Sve prikazane cijene uključuju PDV.

Firmoteka © 2017 - 2023 PRAXIS INFO d.o.o.