Cjenik

Cijena prikaza je 9,00 kn po pravnom subjektu, s popustima na količinu. Jednom "otključani" podaci za trenutnu i prethodne godine su Vam trajno dostupni. Podatke za naredne godine, kada postanu dostupni, potrebno je ponovo kupiti. Moguće je plaćanje karticom, SMS-om, m bankingom i općom uplatnicom.
Napomena: Iskazane cijene ne vrijede za API (WEB Servis)
Za preuzimanje podataka putem API-a (WEB Servisa) kontaktirajte nas na kontakt@firmoteka.hr ili na telefon 01 644 6492.

Cjenik za plaćanje karticom i općom uplatnicom

Količina Cijena Popust na količinu  
1 9,00 Kn 00,00 % Kupi
5 25,00 Kn 44,44 % Kupi
10 69,00 Kn 23,33 % Kupi
50 299,00 Kn 33,56 % Kupi
100 590,00 Kn 34,44 % Kupi
200 1090,00 Kn 39,44 % Kupi
500 1640,00 Kn 63,56 % Kupi

Cjenik za plaćanje SMS-om

Količina Cijena Popust na količinu  
1 14,99 Kn 00,00 % Kupi
2 27,00 Kn 09,94 % Kupi
3 39,99 Kn 11,07 % Kupi

Za količine iznad 200 upita molimo kontaktirajte nas na mail; kontakt@firmoteka.hr ili telefon: 099/377-6362

Sve prikazane cijene uključuju PDV.

Firmoteka © 2017 - 2021 PRAXIS INFO d.o.o.